Občané Krče protestují proti bytovému domu V Jehličí

Mezi školami Pod Krčským lesem a Jánošíkova má vyrůst předimenzovaná novostavba bytového domu V Jehličí. Dne 12. 11. 2013 se konalo ústní jednání územního řízení o umístění stavby. Na místě bývalého rodinného domku má vyrůst bytový dům s 32 byty. Tento záměr se setkal s odporem obyvatel okolních domů. Proto se na jednání dostavil neobvyklý počet osob.

Ústního jednání se zúčastnili:

  • zástupci investora (Brůček, Řezák, Verner, Kožuský, Ťupová, Havel)
  • občané (11 osob)
  • Sladkov s.r.o.
  • 4-občanská, občanské sdružení
  • Iva Kotvová (zastupitelka za Stranu zelených)

Zástupci veřejnosti, občanských sdružení, zastupitelka Iva Kotvová vznesli své připomínky ke stavbě, zejména k její velikosti, zhoršení dopravy v oblasti, zhoršení parkování, snížení kvality života, poklesu hodnoty okolních nemovitostí. Tyto námitky nehodlal investor akceptovat, zdůvodnil to tím, že má vše vyjednáno a podle předpisů a že jeho cíl je vydělat. Snížení ceny nemovitostí v okolí nepovažuje za podstatné, zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí také ne. Je ochoten vyhovět v drobnostech, např. nechat na své náklady namalovat na silnici čáry zakazující parkování.

Písemné připomínky podepsané občany z okolí ulice V Jehličí předala paní Straková, 4-občanská (podpisové archy z ulic Sládkovičova, Pod Krčským lesem)

Dále se investor vyjádřil, že když budeme stavbu zdržovat, přesídlí na pozemek bezdomovce, kteří se zdržují na jiných pozemcích, které vlastní. Byl vyzván k vysvětlení. Tento svůj výrok však uspokojivě nevysvětlil. Toto považujeme za neakceptovatelný nátlak. (viz zápis)

Spis nebyl řádně veden, v obsahu spisu nebyl uveden jediný dokument. Některé doklady se objevily ve spise s ročním zpožděním, některé se zpožděním několika měsíců. Účastníci řízení si nemohli řádně dokumenty prostudovat a adekvátně na ně reagovat. Na místě jsme podali žádost o přerušení řízení z tohoto důvodu. „Nepořádek“ ve spise považujeme za účelový.

Zástupce za městskou část se nedostavil. To taky o něčem svědčí. Je třeba zatlačit na zastupitele, jak je toto možné a jak oni se k tomu staví. Výzvu zastupitelům přichystá občanské sdružení 4-občanská a bude zveřejněna na těchto stránkách.

Zde najdete protokol z ústního jednání a zde připomínky_o.s. 4-občanská k samotnému projektu.