Zachraňujeme louku v Krči – sbíráme 1000 podpisů

 

Louce mezi ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská, významné rekreační ploše obyvatel okolních sídlišť,  velmi vážně hrozí likvidace. Rada MČ Praha 4 se snažila prosadit změnu stávajícího územního plánu, poprvé dokonce aniž by včas poskytla zastupitelům materiály k prostudování. Změnit se mělo využití louky ze zeleně a sportu na zastavitelné územní Pochybnosti budí i časová shoda svěření části pozemku městské části (prý aby bylo možno lépe pečovat o zeleň a zřídit sportoviště) a snaha vzápětí zeleň a sport v územním plánu nahradit územím obytným a smíšeným, kde by byla umožněna výstavba obytných i administrativních budov.

Proti tomu se okamžitě postavili obyvatelé Krče. Ve velmi krátkém čase sebrali více než 200 podpisů proti této změně a na únorovém zasedání zastupitelstva žádali zamítnutí této změny. Díky návrhu Petra Štěpánka (SZ), který si požadavek občanů osvojil, byla tato změna vyřazena.

Bohužel se chystá nový územní plán, ke kterému jsme jako občanský spolek 4-občanská podávali 10. 1. a 28. 2. 2014 připomínky na MČ Praha 4, jejichž součástí bylo i zachování této lokality jako zelené plochy. Ty se však ke zpracovateli nového územního plánu asi zatím nedostaly, protože první výkresy stejně jako odpověď starosty Caldra na interpelaci na zastupitelstvu s územím počítají jako se zastavitelným.

Věříme, že předkladatel návrhu, aby se louka změnila na zastavitelné území, myslel stažení této změny vážně, že se nejednalo o pouhé gesto před nastávajícími volbami do zastupitelstva městské části s vědomím, že se změnu stejně podaří prosadit v novém územním plánu. Proto stále pokračujeme ve sběru podpisů pod petici, kterých potřebujeme 1000, aby se touto záležitostí muselo zabývat Zastupitelstvo hlavního města Prahy.