Radniční časopis Tučňák obdržel cenu – dodavatel radnice v porotě

Radniční časopis Tučňák byl už i na půdě zastupitelstva občany kritizován jako reklama na pana starostu a radní vládnoucí koalice ODS, ČSSD a odpadlíků z TOP 09. A to za peníze z rozpočtu Městské části Praha 4. Kromě praktických informací o kulturních akcích, akcích pro seniory a místech stání kontejnerů se čtenář dočte už pouze o údajných úspěších této politické reprezentace. Polemiku různých názorů zastupitelů a radních ohledně určitého problému umožňuje jediná stránka názorů, kde lze ovšem nalézt pouze krátké odpovědi zástupců politických stran na jednu předem pečlivě vybranou otázku. O názorech občanů se čtenář nedozví nic, žádné dopisy čtenářů do redakce jako by nechodily. Stejně tak čtenář neobdrží ucelenou informaci o tom, co se projednávalo na Zastupitelstvu nebo v Radě MČ Praha 4, nedozví se, že společnosti založené městskou částí zdražují teplo nebo ukončují činnost z důvodu rozkradení majetku. Přitom výdaje na časopis Tučňák, jeho výroba a distribuce, stojí radnici ročně 2,4 mil. Kč.

Od listopadu platí přitom novela tiskového zákona, která pro radniční tiskoviny stanoví požadavek objektivity a vyváženosti. Z prosincového čísla Tučňáka se nezdá, že by si toho vládní koalice všimla. Na titulu (i na webu městské části) se ovšem časopis Tučňák chlubí, že získal 2. místo v soutěži Firemní médium 2012 a „Razítko profesionální úrovně – RATED“ v soutěži Zlatý středník 2012. Pana starostu Caldra (zvolen za ODS, v říjnu 2013 neúspěšný kandidát za Hlavu vzhůru) tento úspěch prý těší a prý se ukazuje, že „jdeme správným směrem a občanům se dostává mnohem více informací o dění na městské části Praha 4“. Odborná porota prý ohodnotila vysokou profesionalitu časopisu i snahu přinášet občanům informace „bez ohledu na stranickou příslušnost“.

Je ovšem nutno připomenout, že obě ocenění udělují osoby z oboru tzv. „public relations“ a všímají si především grafické podoby periodika, hodnotí gramatickou a stylistickou úroveň, žánrovou pestrost a stálost rubrik, typografii, práci s fotografií, úspěšnost cílení …, nikoliv ovšem vyváženost poskytovaných informací. Další zajímavé zjištění přineslo pátrání po okolnostech získání těchto ocenění. Soutěž Firemní médium pořádá profesní sdružení Komora public relations – KOPR. Členem dozorčí rady KOPRu a také členem čtyřčlenné poroty soutěže Firemní médium je majitel agentury CCG – Czech Communication Group, s.r.o. pan Jan Charvát. Společnost CCG, jeden ze zakládajících členů KOPRu, je přitom velmi úspěšným dodavatelem MČ Prahy 4. V uplynulých čtyřech letech schválila Rada uzavření smluv s agenturou CCG na nákup public relations služeb ve výši cca 2,6 mil. Kč bez DPH (vyhodnocení průzkumu veřejného mínění a spokojenosti občanů, zajištění akce PES Fest, propagační DVD o Praze 4 a další). Kromě toho MČ Praha 4 s agenturou CCG uzavřela v roce 2007 rámcovou smlouvu na mediální poradenství, která umožňovala pravidelnou měsíční fakturaci.

Vážený pane starosto, vážení radní, o co ve skutečnosti v Tučňáku jde, víme. Ocenění Firemní médium 2012 si strčte za klobouk! Jak dlouho ještě chcete dělat z lidí hlupáky a za veřejné peníze si z Tučňáku dělat vlastní reklamní médium? Skutečně čekáte až na soudní spory o obsah časopisu?

Ing. Daniel Kunc, občanské sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou