Piknik na Louce v Krči a jaká je budoucnost louky?

V sobotu 17. 5. ve 14 hodin se opět sejdeme na louce v Krči, tentokrát ovčem bez rukavic a hrábí, zato však s dekami, stolečky a košíky dobrot pro sebe i své známé, kamarády a sousedy. U příležitosti Světového dne jídla si společně s organizací Slow Food uspořádáme piknik spojený s celosvětovou akcí Restaurant Day. Princip této akce spočívá v tom, že lidé připraví pro své sousedy vlastnoručně vyrobené občerstvení a pod svým vlastním jménem ho nabízí za cenu surovin a energie, kterou si stanoví sám. Každý si tak může na pár hodin vyzkoušet, jaké to je otevřít si vlastní „restauraci“, a kdo nemá chuť prodávat, může alespoň ochutnat a samozřejmě i připojit svůj podpis pod petici na záchranu louky. 

 K prohlédnutí jsou připraveny materiály, ve kterých Rada MČ předložila změnu na zastavitelné území (které občané svými podpisy pod petici zabránili) a první výkresy nového územního plánu. Budoucnost louky stále není jistá, proto PŘIJĎTE!!!