Jarní úklid louky v Krči – 18. 4. 2015

Tentokrát bude úklid součástí rozsáhlé akce Ukliďme Česko, která se koná 18. 4. 2015 (v případě nepříznivého počasí se akce o týden odkládá, sledujte prosím informace přímo na místě a na tomto webu). Sejdeme se jako tradičně na „psí louce“ již v 9 hodin ráno, abychom stihli za dopoledne udělat co nejvíc. Úklid totiž není jediný „zážitek“, který nás toho dne čeká. Jako doprovodnou akci plánujeme vernisáž výstavy fotografií louky v průběhu roku a let od Martina Poštulky, jednoho z neúnavných ochránců louky, a neformální besedu o jejím využití.