Archiv pro rubriku: Územní plán

Zachraňujeme louku v Krči – sbíráme 1000 podpisů

 

Louce mezi ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská, významné rekreační ploše obyvatel okolních sídlišť,  velmi vážně hrozí likvidace. Rada MČ Praha 4 se snažila prosadit změnu stávajícího územního plánu, poprvé dokonce aniž by včas poskytla zastupitelům materiály k prostudování. Změnit se mělo využití louky ze zeleně a sportu na zastavitelné územní Pochybnosti budí i časová shoda svěření části pozemku městské části (prý aby bylo možno lépe pečovat o zeleň a zřídit sportoviště) a snaha vzápětí zeleň a sport v územním plánu nahradit územím obytným a smíšeným, kde by byla umožněna výstavba obytných i administrativních budov.

Proti tomu se okamžitě postavili obyvatelé Krče. Ve velmi krátkém čase sebrali více než 200 podpisů proti této změně a na únorovém zasedání zastupitelstva žádali zamítnutí této změny. Díky návrhu Petra Štěpánka (SZ), který si požadavek občanů osvojil, byla tato změna vyřazena.

Bohužel se chystá nový územní plán, ke kterému jsme jako občanský spolek 4-občanská podávali 10. 1. a 28. 2. 2014 připomínky na MČ Praha 4, jejichž součástí bylo i zachování této lokality jako zelené plochy. Ty se však ke zpracovateli nového územního plánu asi zatím nedostaly, protože první výkresy stejně jako odpověď starosty Caldra na interpelaci na zastupitelstvu s územím počítají jako se zastavitelným.

Věříme, že předkladatel návrhu, aby se louka změnila na zastavitelné území, myslel stažení této změny vážně, že se nejednalo o pouhé gesto před nastávajícími volbami do zastupitelstva městské části s vědomím, že se změnu stejně podaří prosadit v novém územním plánu. Proto stále pokračujeme ve sběru podpisů pod petici, kterých potřebujeme 1000, aby se touto záležitostí muselo zabývat Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Úklid Louky v Krči

Poslední březnový víkend se sešli obyvatelé sídlišť ze severního i jižního okraje louky, která se nachází mezi ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská. Více než pět desítek sousedů, členů občanského spolku 4-občanská a v neposlední řadě i tři zastupitelé za Stranu zelených vyrazilo s pracovním nářadím, aby uklidili území, které již více než tři desítky let slouží k odpočinku, rekreaci a hrám několika generací obyvatel Krče.

Podařilo se nám vyčistit téměř celé území, odpadků občané nasbírali tolik, že se do jednoho kontejneru ani nevešly. Proto jsme se na místě dohodli, že podobnou akci co nejdříve zopakujeme. A nejen to. Na místě jsme během úklidu sbírali podněty občanů, jak by měla louka vypadat a k čemu by vlastně měla sloužit – kupodivu nikdo nenavrhl administrativní budovu nebo novou bytovku :). Jeden z návrhů byl zachovat volný trávník a zřídit místo pro pikniky, což je, jak všichni musí uznat, vynikající a levný nápad. V polovině května (17. 5.) si proto přijdeme naši louku užít nejen s hráběmi a pytli na odpadky, ale s dekou a košíkem dobrot.

13. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 – Návrh zadání Metropolitního plánu

Hlavní město Praha chystá nový územní plán nazvaný Metropolitní plán, který nahradí stávající územní plány a na desítky let ovlivní vývoj hlavního města Prahy, tedy i naš oblasti. Návrh zadání Metropolitního plánu obsahuje řadu nejasností a rizik, která mohou výrazně ovlivnit náš životní prostor – životní prostředí, dopravu, komfort bydlení.

Návrh zadání Metropolitní plán bude projednávat Zastupitelstvo městské části ve středu 10. dubna 2013 (ještě není na internetu program), kde budeme mít příležitost naše připomínky a podněty k novému plánu přednést a do 18. dubna 2013 je též uplatníme písemně u Magistrátu hlavního města Prahy – odboru územního plánu. Celý příspěvek