Archiv pro rubriku: Nezařazené

Jarní úklid louky v Krči – 18. 4. 2015

Tentokrát bude úklid součástí rozsáhlé akce Ukliďme Česko, která se koná 18. 4. 2015 (v případě nepříznivého počasí se akce o týden odkládá, sledujte prosím informace přímo na místě a na tomto webu). Sejdeme se jako tradičně na „psí louce“ již v 9 hodin ráno, abychom stihli za dopoledne udělat co nejvíc. Úklid totiž není jediný „zážitek“, který nás toho dne čeká. Jako doprovodnou akci plánujeme vernisáž výstavy fotografií louky v průběhu roku a let od Martina Poštulky, jednoho z neúnavných ochránců louky, a neformální besedu o jejím využití.

Piknik na Louce v Krči a jaká je budoucnost louky?

V sobotu 17. 5. ve 14 hodin se opět sejdeme na louce v Krči, tentokrát ovčem bez rukavic a hrábí, zato však s dekami, stolečky a košíky dobrot pro sebe i své známé, kamarády a sousedy. U příležitosti Světového dne jídla si společně s organizací Slow Food uspořádáme piknik spojený s celosvětovou akcí Restaurant Day. Princip této akce spočívá v tom, že lidé připraví pro své sousedy vlastnoručně vyrobené občerstvení a pod svým vlastním jménem ho nabízí za cenu surovin a energie, kterou si stanoví sám. Každý si tak může na pár hodin vyzkoušet, jaké to je otevřít si vlastní „restauraci“, a kdo nemá chuť prodávat, může alespoň ochutnat a samozřejmě i připojit svůj podpis pod petici na záchranu louky. 

 K prohlédnutí jsou připraveny materiály, ve kterých Rada MČ předložila změnu na zastavitelné území (které občané svými podpisy pod petici zabránili) a první výkresy nového územního plánu. Budoucnost louky stále není jistá, proto PŘIJĎTE!!!

Radniční časopis Tučňák obdržel cenu – dodavatel radnice v porotě

Radniční časopis Tučňák byl už i na půdě zastupitelstva občany kritizován jako reklama na pana starostu a radní vládnoucí koalice ODS, ČSSD a odpadlíků z TOP 09. A to za peníze z rozpočtu Městské části Praha 4. Kromě praktických informací o kulturních akcích, akcích pro seniory a místech stání kontejnerů se čtenář dočte už pouze o údajných úspěších této politické reprezentace. Polemiku různých názorů zastupitelů a radních ohledně určitého problému umožňuje jediná stránka názorů, kde lze ovšem nalézt pouze krátké odpovědi zástupců politických stran na jednu předem pečlivě vybranou otázku. O názorech občanů se čtenář nedozví nic, žádné dopisy čtenářů do redakce jako by nechodily. Stejně tak čtenář neobdrží ucelenou informaci o tom, co se projednávalo na Zastupitelstvu nebo v Radě MČ Praha 4, nedozví se, že společnosti založené městskou částí zdražují teplo nebo ukončují činnost z důvodu rozkradení majetku. Přitom výdaje na časopis Tučňák, jeho výroba a distribuce, stojí radnici ročně 2,4 mil. Kč. Celý příspěvek