Archiv autora: Petra Rejchrtová

Jarní úklid louky v Krči – 18. 4. 2015

Tentokrát bude úklid součástí rozsáhlé akce Ukliďme Česko, která se koná 18. 4. 2015 (v případě nepříznivého počasí se akce o týden odkládá, sledujte prosím informace přímo na místě a na tomto webu). Sejdeme se jako tradičně na „psí louce“ již v 9 hodin ráno, abychom stihli za dopoledne udělat co nejvíc. Úklid totiž není jediný „zážitek“, který nás toho dne čeká. Jako doprovodnou akci plánujeme vernisáž výstavy fotografií louky v průběhu roku a let od Martina Poštulky, jednoho z neúnavných ochránců louky, a neformální besedu o jejím využití.

Piknik na Louce v Krči a jaká je budoucnost louky?

V sobotu 17. 5. ve 14 hodin se opět sejdeme na louce v Krči, tentokrát ovčem bez rukavic a hrábí, zato však s dekami, stolečky a košíky dobrot pro sebe i své známé, kamarády a sousedy. U příležitosti Světového dne jídla si společně s organizací Slow Food uspořádáme piknik spojený s celosvětovou akcí Restaurant Day. Princip této akce spočívá v tom, že lidé připraví pro své sousedy vlastnoručně vyrobené občerstvení a pod svým vlastním jménem ho nabízí za cenu surovin a energie, kterou si stanoví sám. Každý si tak může na pár hodin vyzkoušet, jaké to je otevřít si vlastní „restauraci“, a kdo nemá chuť prodávat, může alespoň ochutnat a samozřejmě i připojit svůj podpis pod petici na záchranu louky. 

 K prohlédnutí jsou připraveny materiály, ve kterých Rada MČ předložila změnu na zastavitelné území (které občané svými podpisy pod petici zabránili) a první výkresy nového územního plánu. Budoucnost louky stále není jistá, proto PŘIJĎTE!!!

Zachraňujeme louku v Krči – sbíráme 1000 podpisů

 

Louce mezi ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská, významné rekreační ploše obyvatel okolních sídlišť,  velmi vážně hrozí likvidace. Rada MČ Praha 4 se snažila prosadit změnu stávajícího územního plánu, poprvé dokonce aniž by včas poskytla zastupitelům materiály k prostudování. Změnit se mělo využití louky ze zeleně a sportu na zastavitelné územní Pochybnosti budí i časová shoda svěření části pozemku městské části (prý aby bylo možno lépe pečovat o zeleň a zřídit sportoviště) a snaha vzápětí zeleň a sport v územním plánu nahradit územím obytným a smíšeným, kde by byla umožněna výstavba obytných i administrativních budov.

Proti tomu se okamžitě postavili obyvatelé Krče. Ve velmi krátkém čase sebrali více než 200 podpisů proti této změně a na únorovém zasedání zastupitelstva žádali zamítnutí této změny. Díky návrhu Petra Štěpánka (SZ), který si požadavek občanů osvojil, byla tato změna vyřazena.

Bohužel se chystá nový územní plán, ke kterému jsme jako občanský spolek 4-občanská podávali 10. 1. a 28. 2. 2014 připomínky na MČ Praha 4, jejichž součástí bylo i zachování této lokality jako zelené plochy. Ty se však ke zpracovateli nového územního plánu asi zatím nedostaly, protože první výkresy stejně jako odpověď starosty Caldra na interpelaci na zastupitelstvu s územím počítají jako se zastavitelným.

Věříme, že předkladatel návrhu, aby se louka změnila na zastavitelné území, myslel stažení této změny vážně, že se nejednalo o pouhé gesto před nastávajícími volbami do zastupitelstva městské části s vědomím, že se změnu stejně podaří prosadit v novém územním plánu. Proto stále pokračujeme ve sběru podpisů pod petici, kterých potřebujeme 1000, aby se touto záležitostí muselo zabývat Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Úklid Louky v Krči

Poslední březnový víkend se sešli obyvatelé sídlišť ze severního i jižního okraje louky, která se nachází mezi ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská. Více než pět desítek sousedů, členů občanského spolku 4-občanská a v neposlední řadě i tři zastupitelé za Stranu zelených vyrazilo s pracovním nářadím, aby uklidili území, které již více než tři desítky let slouží k odpočinku, rekreaci a hrám několika generací obyvatel Krče.

Podařilo se nám vyčistit téměř celé území, odpadků občané nasbírali tolik, že se do jednoho kontejneru ani nevešly. Proto jsme se na místě dohodli, že podobnou akci co nejdříve zopakujeme. A nejen to. Na místě jsme během úklidu sbírali podněty občanů, jak by měla louka vypadat a k čemu by vlastně měla sloužit – kupodivu nikdo nenavrhl administrativní budovu nebo novou bytovku :). Jeden z návrhů byl zachovat volný trávník a zřídit místo pro pikniky, což je, jak všichni musí uznat, vynikající a levný nápad. V polovině května (17. 5.) si proto přijdeme naši louku užít nejen s hráběmi a pytli na odpadky, ale s dekou a košíkem dobrot.

Předimenzovaná novostavba V Jehličí na programu zastupitelstva

Zařazení novostavby bytového domu V Jehličí na program zastupitelstva 11. prosince 2013 umožňuje občanům sdělit zastupitelům osobně své připomínky.

Občané mají možnost vyjádřit své připomínky k předimenzované novostavbě bytového domu V Jehličí a nesouhlas s prodejem pozemku, který bude součástí této stavby, na zasedání Zastupitelstva MČ P4, které se koná ve středu 11. prosince 2013 od 10:00 na staré nuselské radnici.

Na program zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 (bod 6e) byl zařazen prodej pozemku v ulici V Jehličí, na kterém má být vybudována přístupová cesta k plánovanému bytovému domu. Prodejem tohoto pozemku si městská část omezuje možnost ovlivňovat stavbu. V minulosti již několikrát zastupitelé prodali pozemek v majetku městské části soukromníkům a pak tvrdili, že se stavbou nemohou nic dělat, protože se jedná o soukromý majetek. Nyní je však příležitost takové situaci předejít. Zastupitelé mají nyní možnost svým hlasováním ukázat, zda skutečně bojují s předimenzovanými stavbami, nebo o tom jen mluví. Klub zastupitelů Strany zelených již zaslal své odmítavé stanovisko k plánované výstavbě (viz níže), od ostatních klubů zatím vyjádření nepřišlo.

S výstavbou předimenzovaného bytového domu nesouhlasí obyvatelé okolních domů. Na místě bývalé nouzové stavby (malého rodinného domku) má vyrůst bytový dům s 32 byty. Plánovaná novostavba nerespektuje charakter území, zlikviduje přilehlou zeleň, sníží kvalitu bydlení, poškodí životní prostředí, zatíží území další dopravou a zhorší možnost parkování, která je již nyní v oblasti katastrofální. Již 130 občanů podpsalo petici proti předimenzované stavbě a dalších 60 podalo své připomínky v územním řízení buď samostatně, nebo prostřednictvím o. s. 4-občanská.

Zastupitelům je možno i napsat. Na těchto stránkách je jedna z možných verzí výzvy k zastupitelům i s emailovými adresami, viz článek Vyjádření připomínek k prodeji pozemku a novostavbě V Jehličí.

„Klub zastupitelů SZ je proti záměru developmentu V Jehličí. Sídliště Krč je ucelený urbanistický celek, kam nová výstavba nepatří. Otevřená prostranství jsou součástí původního záměru a činí tak sídliště Krč jedním z nejlepších v republice. Projekty jako výstavba V jehličí, rozšíření Vídeňské či Štúrovy by se výrazně negativně podepsaly na kvalitě života v Krči. Sídliště Krč potřebuje metro D, které mu uleví od aut, ne nový development.“ (Petr Štěpánek, Strana zelených)

 

Jak vyjádřit připomínky k prodeji pozemku a novostavbě V Jehličí

Občané mohou před nadcházející schůzi zastupitelstva MČ Praha 4 vyjádřit své připomínky k prodeji pozemku pro novostavbu V Jehličí – buď přímo na schůzi 11. prosince, nebo emailem například tohoto znění:

Vyzýváme zastupitele, aby zamítli prodej pozemku 2869/201 z následujících důvodů:

1) Prodejem pozemku MČ omezí možnost zasahovat do připravované výstavby. Na místě má vyrůst stavba předimenzovaná o 3100%. Plánovaná novostavba naprosto nerespektuje charakter území, zlikviduje přilehlou zeleň, sníží kvalitu bydlení, poškodí životní prostředí, zatíží území další dopravou a zhorší možnost parkování, které je již nyní v oblasti katastrofální.

2) Žádáme revokaci usnesení Rady MČ P4 30R-1275/2013, kterým souhlasí s odprodejem pozemků v majetku hl. m. Prahy. Tyto pozemky jsou plánovány pro předimenzovanou stavbu bytového domu.

Emailové adresy na zastupitele naleznete dále v článku. Celý příspěvek