Archiv autora: archiv

Občané Krče protestují proti bytovému domu V Jehličí

Mezi školami Pod Krčským lesem a Jánošíkova má vyrůst předimenzovaná novostavba bytového domu V Jehličí. Dne 12. 11. 2013 se konalo ústní jednání územního řízení o umístění stavby. Na místě bývalého rodinného domku má vyrůst bytový dům s 32 byty. Tento záměr se setkal s odporem obyvatel okolních domů. Proto se na jednání dostavil neobvyklý počet osob.

Ústního jednání se zúčastnili:

  • zástupci investora (Brůček, Řezák, Verner, Kožuský, Ťupová, Havel)
  • občané (11 osob)
  • Sladkov s.r.o.
  • 4-občanská, občanské sdružení
  • Iva Kotvová (zastupitelka za Stranu zelených)

Zástupci veřejnosti, občanských sdružení, zastupitelka Iva Kotvová vznesli své připomínky ke stavbě, zejména k její velikosti, zhoršení dopravy v oblasti, zhoršení parkování, snížení kvality života, poklesu hodnoty okolních nemovitostí. Tyto námitky nehodlal investor akceptovat, zdůvodnil to tím, že má vše vyjednáno a podle předpisů a že jeho cíl je vydělat. Snížení ceny nemovitostí v okolí nepovažuje za podstatné, zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí také ne. Je ochoten vyhovět v drobnostech, např. nechat na své náklady namalovat na silnici čáry zakazující parkování. Celý příspěvek

4-Energetická na jednání zastupitelstva

Zveme Vás na jednání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 19. 6. 2013 od 10:00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4. Přijďte všichni!

Společným úsilím 4-občanské a Vaším se nám podařilo prosadit projednání situace ve 4-Energetické na jednání zastupitelstva, třebaže nebyl dodržen zákon a žádost bude projednána po řádném termínu. Žádost o projednání opakovaného zdražování tepelné energie a Návrh k dalšímu rozvoji 4-Energetické, a.s. již jako 2. bod programu. Celý příspěvek

Prodej pozemků pronajatých na 99 let bytovým družstvům

Na posledním zasedání Zastupitelstva MČ, které se konalo 18. 4. 2013, 4-občanská žádala zastupitele, aby jasně deklarovali, že nemají úmysl hlasovat pro prodej pozemků ve vlastnictví městské části, které byly v rámci privatizace bytového fondu pronajaty bytovým družstvům na 99 let, třetím osobám a nevystaví je tak nebezpečí, že se stanou obětí spekulantů, jak se to stalo v případě pozemků pod domy v Zeleném údolí v Kunraticích. Bohužel v této věci nebylo přijato žádné usnesení.

Oslovili jsme proto všechny zastupitele s otázkou, zda by osobně pro prodej těchto pozemků hlasovali. Plné znění dopisu najdete dále v článku. Celý příspěvek

13. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 – Návrh zadání Metropolitního plánu

Hlavní město Praha chystá nový územní plán nazvaný Metropolitní plán, který nahradí stávající územní plány a na desítky let ovlivní vývoj hlavního města Prahy, tedy i naš oblasti. Návrh zadání Metropolitního plánu obsahuje řadu nejasností a rizik, která mohou výrazně ovlivnit náš životní prostor – životní prostředí, dopravu, komfort bydlení.

Návrh zadání Metropolitní plán bude projednávat Zastupitelstvo městské části ve středu 10. dubna 2013 (ještě není na internetu program), kde budeme mít příležitost naše připomínky a podněty k novému plánu přednést a do 18. dubna 2013 je též uplatníme písemně u Magistrátu hlavního města Prahy – odboru územního plánu. Celý příspěvek

Stane se Vídeňská čtyřproudou autostrádou?

Skončí Krči a Kunraticím období klidu?

Ve středu 5. 9. 2012 od 19 hodin proběhlo v dosud zeleném prostoru mezi zastávkami autobusů 193 a 114 Ústav mateřství a IKEM informativní setkání zastupitele Petra Štěpánka (Strana zelených) s lidmi, kterým není lhostejné, zda budou mít před svými okny čtyřproudou silnici. Na setkání bylo možné podepsat petiční archy.

Pro ty z vás, kdo jste se nemohli setkání zúčastnit, je uveden odkaz na informační leták a petiční arch ke stažení. Podepsané petiční archy je nutno doručit v papírové podobě, podrobnosti předání včetně doručovací adresy je možné si domluvit s paní Petrou Rejchrtovou, kontakt je uveden přímo na petičním archu.

Dozvíme se kolik kdo účtuje za teplo?

Na počátku roku 2012 se občanské sdružení 4-občanská obrátilo na 4-Energetickou, a. s., a předsedu představenstva, pana Radka Lohynského a předchozího dodavatele, firmu Ziegler s následující žádostí o informace, z níž citujeme:

„Dne 29. 11. 2011 proběhla v hotelu ILF schůzka občanů věnovaná cenám tepla dodávaného z tepelných zařízení ve vlastnictví MČ Praha 4, kde občané vyjadřovali svou nespokojenost s cenami a vyúčtováním zejména v roce 2010. Prosíme Vás tedy o zveřejnění cen a vyúčtování dodávek tepla za rok 2010 do jednotlivých bytových objektů (soukromých i ve vlastnictví MČ Praha 4) a školských zařízení.
Zároveň Vás prosíme o souhlas se zveřejněním těchto údajů na webových stránkách www.opraze4.info, aby občané mohli nezaujatě posoudit situaci.“

Zatím se nám ozvala pouze firma Ziegler, jejíž odpověď zveřejňujeme celou:

„Vážení,
vaše žádost o zveřejnění vyúčtování dodávek tepelné energie z tepelných zdrojů MČ Praha 4 za rok 2010 je pro nás sice překvapivá, nicméně s tím nemáme žádný problém. Se zveřejněním souhlasíme. Příslušné pokyny na toto téma jsem již vydal, obracejte se proto v této věci na vedoucího střediska Provoz tepelných zdrojů, resp. jeho energetičku v naší provozovně na adrese Nuselská 4 v Praze 4. Vaši případnou návštěvu si dojednejte předem telefonicky (tel. 241741092) nebo mailem (zieglerzz(zavináč)zieglerzz(tečka)cz).
S pozdravem Z.Ziegler“

4-Energetická zatím mlčí. Proč?